Gekleurde lijn

De gekleurde lijn wordt gebruikt als grafische handtekening en is een van de grondslagen van de look & feel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING

De gekleurde lijn vormt een essentieel onderdeel van de grafische componenten. Deze regenboog bestaat uit even grote nevengeschikte rechthoeken in de acht kleuren van de besturen van de GOB en zal systematisch worden gebruikt onderaan de documenten via de web Footer-component.


De gekleurde footer van de algemene huisstijl wordt
“gekleurde lijn” genoemd om verwarring te vermijden met de webcomponent Footer.

Net als het bloemblad vormt de gekleurde lijn een
essentieel element van de look and feel.

Op de documenten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bestaat deze gekleurde lijn uit
opeenvolgende rechthoeken van gelijke omvang, in de
kleuren van de acht besturen.

Voor de besturen bestaat de gekleurde lijn uit acht
opeenvolgende rechthoeken van gelijke omvang, in de kleur van het bestuur.

Deze zal systematisch onderaan de documenten
gebruikt worden:

  • Aflopend.
  • Gedeeltelijk aflopend.


De gekleurde lijn kan ook in een zwarte en witte versie
worden gebruikt.

Zijn minimale dikte is 1,5 mm hoog. Voor formaten
groter dan een A3 (vb. A0), is de maximale hoogte 5
mm.


KOPPELING BLOEMBLAD / GEKLEURDE LIJN

De grootte van het bloemblad dat het logotype bevat,
houdt rechtstreeks verband met de gekleurde lijn. Een
verticaal geëxtrapoleerd rooster dat loopt vanaf de rechthoeken van deze gekleurde lijn, vormt de basis voor het vasthechten van het bloemblad:

  • De minimale grootte bedraagt twee rechthoeken.
  • De maximale grootte bedraagt zes rechthoeken.

De tussenliggende halve rechthoeken kunnen eveneens dienen als vasthechting. Daardoor kan een bloemblad twee en een halve rechthoek groot zijn.