Redactie

We willen op een heldere en samenhangende wijze met onze verschillende doelgroepen communiceren. Daarom hebben we enkele nuttige redactionele richtlijnen opgesteld. 

Benamingen

Hoofdletters, kleine letters, afkortingen… de benamingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen beantwoorden aan strikte richtlijnen voor de samenstelling. Raadpleeg de tabel voor de juiste schrijfwijze.


Trefwoorden

In hun externe communicatie maken sommige besturen gebruik van een identificatiebalk en een trefwoord om de dienst aan te duiden waarover de communicatie gaat. Raadpleeg de tabel voor de gebruikte trefwoorden.


Contactgegevens

Wat zijn de officiële contactgegevens van onze diensten? Hoe een adres opstellen? Raadpleeg de tabel met de contactgegevens.


Juridische aspecten

Het copyright moet op de externe communicatie worden vermeld.


VRAGEN?

Voor grafische aspecten: dircom@gob.brussels

Voor de aspecten in verband met de technische implementatie: web@gob.brussels