In een bloemblad geplaatst logotype

Ontdek hoe een logo correct in een bloemblad moet worden geplaatst.

LOGO

In sommige gevallen wordt het logotype van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of een van zijn
besturen in een bloemblad geplaatst, links onderaan op het document.

Het wordt gedeeltelijk aflopend gebruikt. Het bloemblad vormt de grafische handtekening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Hoe gebruiken?

  • In een wit bloemblad op een gekleurde of donkere achtergrond. In dit geval moet het logo positief gebruikt worden;
  • In een bloemblad met de kleur van het bestuur op een witte of lichte achtergrond. In dit tweede geval moet het logotype negatief gebruikt worden.

Het bloemblad met het logotype moet systematisch aan een gekleurde lijn gehecht worden.

Tegen een gekleurde achtegrond

Op een witte achtergrond


RICHTLIJNEN VOOR HET KANTELEN VAN HET BLOEMBLAD

Het bloemblad dat een logotype krijgt, hier in
donker, komt rechtstreeks voort uit de iris en
wordt 15° gedraaid ten opzichte van het linker
bloemblad van het basislogotype.

Indien het bloemblad een logotype bevat, moet dit
steeds links onderaan en aflopend geplaatst worden.

Het is beter om de punt niet af te knotten.

De gekleurde lijn en het bloemblad, hier in het grijs, moeten de kleur hebben van het bestuur.
RICHTLIJN VOOR DE PLAATSING IN HET BLOEMBLAD

De richtlijn voor de plaatsing van het logotype in het hart van het bloemblad houdt rechtstreeks verband met de vrije zone.
Men moet deze zone immers gebruiken om het logotype zo goed mogelijk te positioneren.

Het logo kan evenwel naar wens in het bloemblaadje
worden geplaatst, zolang het de regel inzake de vrije
zone naleeft.