Toegankelijkheidverklaring

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://huisstijl.overheidsdienst.brussels

Nalevingsstatus

Deze website is volledig compliant zoals hieronder beschreven.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://www.anysurfer.be/nl/labels/het-anysurferlabel-voor-websites/status/digitale-huisstijl-gewestelijke-overheidsdienst-brussel

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussels ConnectIT – IT Coordinatie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Tel.: + 32 2 800 32 63
web@gob.brussels

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Synergie – Directie Kwaliteit en Performantie – Klachtendienst
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 37 54
e-mail: klachten@gob.brussels
U hebt de mogelijk om een online formulier via IRISbox in te sturen: irisbox.irisnet.be

Verbeteringsplan

Geen veranderingen verwacht binnenkort.

Deze verklaring is op 25/04/2022 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 18/10/2022.