Logo

Het logo vormt het hart van onze visuele identiteit. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen, easy.brussels en equal.brussels hebben elk hun eigen logo.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Het logotype van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bestaat uit twee onlosmakelijk verbonden elementen:

  • De iris, symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De benaming van de organisatie.

Besturen

De logotypes van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bestaan uit twee onlosmakelijk verbonden elementen:

  • De iris, symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • De benaming van de organisatie verspreid over twee regels:
    • Op de eerste regel de naam van het bestuur.
    • Op de tweede regel de vermelding “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”.

easy.brussels

Het agentschap voor administratieve vereenvoudiging, easy.brussels, ontleent elementen van zijn visuele identiteit aan de gewestelijke huisstijl en het gewestelijke “partnermerk“, namelijk het lettertype Mija en een logo dat gebruik maakt van “.brussels”.


equal.brussels

Equal.brussels ontleent elementen van zijn visuele identiteit aan de gewestelijke huisstijl en het gewestelijke “partnermerk“, namelijk het lettertype Mija en een logo dat gebruik maakt van “.brussels”.


In een bloemblad geplaatst logotype

In sommige gevallen wordt het logotype van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of een van zijn
besturen in een bloemblad geplaatst, links onderaan op het document.

Het wordt gedeeltelijk aflopend gebruikt. Het bloemblad vormt de grafische handtekening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.


VRAGEN?

Voor grafische aspecten: dircom@gob.brussels

Voor de aspecten in verband met de technische implementatie: web@gob.brussels