Onderverdeling websites

De digitale tools van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel moeten in drie niveaus worden onderverdeeld. De keuze van de kleur hangt af van het niveau van de betreffende website:

Niveau 1

Het eerste niveau van de website wordt gebruikt voor de hoofdwebsite van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of voor een subsite die niet gekoppeld is aan een bepaald bestuur.

  • De top signature bevat de gewestelijke iris, de vermelding “Brussels Hoofdstedelijk Gewest” en een link naar de gewestelijke portaalsite.
  • De footer bevat het logo van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Dat is in opgelegd blauw. 

Niveau 2

Het tweede niveau van de website wordt gebruikt voor de hoofdwebsite van een bestuur.


Niveau 3

Het derde niveau van de website wordt gebruikt voor een subsite die gekoppeld is aan een bestuur.

  • De top signature bevat de gewestelijke iris en de vermelding “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”, gevolgd door de benaming van het bestuur en een link naar de hoofdwebsite van dat bestuur.
  • De footer bevat het logo van het bestuur. Dat is in de hoofdkleur van het bestuur.