Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onderverdeling websites

De digitale tools van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel moeten in drie niveaus worden onderverdeeld. De keuze van de kleur hangt af van het niveau van de betreffende website:

Niveau 1

Het eerste niveau van de website wordt gebruikt voor de hoofdwebsite van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of voor een subsite die niet gekoppeld is aan een bepaald bestuur.

  • De top signature bevat de gewestelijke iris, de vermelding “Brussels Hoofdstedelijk Gewest” en een link naar de gewestelijke portaalsite.
  • De footer bevat het logo van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Dat is in opgelegd blauw. 

Niveau 2

Het tweede niveau van de website wordt gebruikt voor de hoofdwebsite van een bestuur.


Niveau 3

Het derde niveau van de website wordt gebruikt voor een subsite die gekoppeld is aan een bestuur.

  • De top signature bevat de gewestelijke iris en de vermelding “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”, gevolgd door de benaming van het bestuur en een link naar de hoofdwebsite van dat bestuur.
  • De footer bevat het logo van het bestuur. Dat is in de hoofdkleur van het bestuur.