Logo easy.brussels

In het kader van de huisstijl van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel leent het agentschap dat verantwoordelijk is voor administratieve vereenvoudiging, easy.brussels, elementen van zijn identiteit uit aan het gewestelijke partnermerk, te weten: het lettertype “mija” en een logo “.brussels”.

SAMENSTELLING

Het logotype van easy.brussels bevat vijf niet te
scheiden elementen:

 • Het doelwit, dat symbool staat voor de administratieve vereenvoudiging, namelijk gericht en recht op doel af.
 • De benaming van de directie.
 • De .brussels, wat verwijst naar de domeinnaam.
 • De iris, symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De benaming van de organisatie (twee keer in de tweetalige versie):
  • Op de eerste regel staat de naam van het
   geassocieerde merk.
  • Op de tweede regel staat de vermelding
   “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”.

Dit logotype is beschikbaar in verschillende digitale
formaten (.eps, .jpeg, .png, .svg).

Het is niet toegestaan het zelf samen te stellen.

easy.brussels leent, in het kader van de huisstijl van de GOB, elementen van zijn identiteit uit aan het gewestelijke partnermerk. 


RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING

Het logotype van easy.brussels beantwoordt aan strikte richtlijnen voor de samenstelling waaraan niet mag worden gesleuteld.

Hiernaast het tweetalige logotype.

De proporties van het gebruikte logotype moeten
uiterst zorgvuldig worden nageleefd, ongeacht de versie van het logotype. Het mag niet geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden.

De loutere iris en het loutere doelwit mogen niet
worden gebruikt bij wijze van logotype.
Ze moeten altijd vergezeld gaan van de benaming
van de organisatie.

Merkury Bold
Lettergrootte (100 %) = 24 pt
Interlinies (110 %) = 26,4 pt
Tracking = +10

Indien de hoogte van de letter 24 pt is (hoogte hoofdletters), dan zal de iris 13,8 mm hoog zijn en het doelwit 16 mm.


VRIJE ZONE

Elk logotype beschikt over een vrije zone, die niet
overschreden mag worden. Deze zone wordt bepaald
door de grootte van het bloemblad uit de iris,
overgebracht naar de vier hoeken van het logotype.


GROOTTE VAN HET LOGOTYPE

Eentalig logotype

Voor de eentalige versie wordt een hoogte van 13 mm
als de optimale grootte van het logotype beschouwd, op A4-basis. Er worden wel enkele variaties toegestaan, afhankelijk van de dragers, van maximaal 2 mm hoger of lager.

Minimale gebruiksgrootte
Tenzij anders vereist mag het eentalige logotype niet
gebruikt worden in een formaat van minder dan 8 mm
hoog.

Tweetalige en drietalige logotypes

In het geval van de tweetalige en drietalige logotypes,
wordt dit hoogteprincipe toegepast op het geheel dat
bestaat uit het doelwit en de eerste regel van de
benaming.


LETTERTYPE

Voor de benamingen van de geassocieerde
merken easy.brussels en equal.brussels wordt
gebruik gemaakt van het lettertype Mija (Bold).

Mija Bold

Ga naar de volgende website om dit lettertype te kopen:

Mija Bold lettertype kopen

Mija Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
,;.:?!@«»*# %&()

Voor de benaming “Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel” wordt gebruik gemaakt van het lettertype Merkury (Bold).

Merkury Bold

Ga naar de volgende website om dit lettertype te kopen:

Merkury Bold lettertype kopen

Merkury Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
,;.:?!@«»*# %&()


KLEUREN

Het logotype van easy.brussels bestaat uit drie kleuren:

 • Turquoise, als verwijzing naar Brussel ConnectIT, het bestuur waar easy.brussels onder valt.
 • Geel.
 • Grijs.

Deze kleuren worden als volgt verdeeld:

 • Het symbool: het gebruik van turquoise voor de roos van het doelwit, geel voor de omtrek van het doelwit en grijs voor de iris.
 • De benaming van de organisatie: gebruik van turquoise en grijs voor de benaming.

Net als de besturen van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel hebben de geassocieerde
merken een vooraf bepaalde kleur die samenhangt met
hun imago.

Voor easy.brussels gaat het om turquoise.

Kopieer de code HEXA: #006D8B

PMS
CMYK
RGB
HEXA
RAL

314 C
90 40 30 15
0 109 139
#006D8B
8193

Kopieer de code HEXA: #FFF202

PMS
CMYK
RGB
HEXA
RAL

102 C
0 5 93 0
255 242 3
#FFF202
1018

Kopieer de code HEXA: #939399

PMS
CMYK
RGB
HEXA
RAL

423 C
25 20 20 30
148 148 153
#939399
7037


TOEPASSINGEN VAN DE KLEURCODE

Vier toepassingen zijn toegestaan.

Een “positieve” toepassing van het logotype:
in dit geval wordt het logotype tegen een witte achtergrond geplaatst en leeft het de hierboven vermelde kleurcodes zeer zorgvuldig na.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een “negatieve” toepassing van het logotype:
het logotype wordt in het wit gebruikt als het op een
donkere achtergrond moet worden geplaatst waarvan het contrast met het wit groot genoeg is om de leesbaarheid van het logotype te verzekeren.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een toepassing in grijswaarden (grijs
samengesteld uit 60% zwart).

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een toepassing in 100% zwart.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

DOWNLOADBARE BRONNEN

Download een of meerdere logo’s van easy.brussels.

Download al deze bronnen met slechts een klik op de muis of verfijn je selectie naargelang van je behoeften dankzij de volgende sorteerparameters:

 • Formaat (.eps, .jpg, .png, .svg).
 • Taal (FR, NL, EN, DE).
 • Kleurprofilering (kleuren, zwart, negatief, grijswaarden).