Verticale publicaties A4

Raadpleeg de voorschriften voor de uitwerking van voorbladen en binnenpagina’s voor een publicatie. Onze uitleg heeft betrekking op de opmaak van A4-portretpagina’s, maar kan worden aangepast naar andere formaten.

De eerste cover

 • De titel van het werk en de ondertitel als die er is.
 • Het nummer van het volume indien dit bestaat.
 • Een “visuele” zone + “betiteling”.
 • Een zone “logotype“.

Titel :

 • Variabele grootte, Merkury Bold, opgelegd blauw of opgelegde kleur van het bestuur op een lichte achtergrond of in het wit op een donkere achtergrond.
 • Mogelijkheid voor een ondertitel: variabele grootte, Merkury Bold, opgelegd grijs op een lichte achtergrond of wit op een donkere achtergrond.

Het bloemblad dat het logotype bevat, links aflopend
geplaatst, onderaan op de publicatie:

 • De punt steeds naar beneden gericht.
 • Minimale grootte: twee rechthoeken.
 • Maximale grootte: zes rechthoeken.
 • Op een lichte achtergrond: bloemblad in opgelegd blauw of in de opgelegde kleur van het bestuur met de “negatieve” toepassing van het logotype;
 • Op een donkere achtergrond: wit bloemblad met de “positieve” toepassing van het logotype.

Aflopende gekleurde lijn: hoogte 1,5 mm.

Hoofdbeeld, aflopend.

Identificatiebalk trefwoord

Bij de identificatiebalk komt de naam van de verzender te staan [trefwoord (activiteit)], eronder, in Merkury Bold-hoofdletters, 15 pt. De identificatiebalk en het trefwoord (activiteit) zijn in de kleur van het bestuur op een lichte achtergrond of in het wit op een donkere achtergrond. Deze twee elementen zijn links in het midden van de drager uitgelijnd, of rechts, afhankelijk van de indeling. Hoogte van de balk: 1,5 mm. De balk mag uitsluitend worden gebruikt door besturen die over trefwoorden beschikken.


tweede cover

Tweede cover blijft wit.

 • De titel van het werk en de ondertitel als die er is.
 • De uitgever/auteur en het verschijningsjaar.
 • Het logo van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of van het bestuur.
 • Het beeld.

derde cover

Het colofon bevindt zich altijd rechts onderaan op de derde cover. Het bevat de volgende informatie:

 • De vermelding van het copyright ©.
 • Het internetadres of contactpunt.
 • De vermelding “Meer informatie over de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: www.overheidsdienst.brussels” of de vermelding “Meer informatie over de besturen: www.naam van de administratie.brussels”.
 • Bibliografische gegevens.
 • De verantwoordelijke uitgever en zijn adres, titel, ondertitel, auteurs/bijdragers, plaats van verschijning, jaar van verschijning.
 • Beeldrechten, eventueel met de titel van de collectie of de reeks, ISBN, ISSN, catalogusnummer indien van toepassing.
 • In voorkomend geval: analyse of samenvatting van de publicatie.
 • Informatie over het milieubeleid.

Vierde cover

 • Het blauwe vlak van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 • Het logo van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of van het bestuur in de negatieve versie.
 • Het bloemblad, in 30% blauw van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of in de kleur van het bestuur.
 • De gekleurde lijn van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of van het bestuur.
 • De contactgegevens van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of van het bestuur.
 • In voorkomend geval de barcode.
 • In voorkomend geval de prijs (boven de barcode plaatsen).


rug

(als de dikte van het werk het toelaat)

 • Een wit vlak.
 • Het nummer van het eventuele volume in grijs.
 • De titel van het werk in blauw.
 • De ondertitel van het werk in grijs.
 • De benaming van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (in blauw) of van het bestuur (in de eigen kleur).

Begin van het hoofdstuk

Elk hoofdstuk begint als volgt:

Linkerpagina

Aflopend ”look & feel”-beeld, met een bloemblad als
grafisch element (in opgelegd blauw voor de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of in de kleur van
het bestuur
), naar links of rechts gericht.

Rechterpagina

Titel van het hoofdstuk en het hoofddeel van de tekst.

 • De bovenste marges bevinden zich op 40 mm van de bovenste rand van de publicatie.
 • De onderste marges bevinden zich op 14 mm van de onderste rand van de publicatie.
 • Zo verkrijgt men een kader waarin de breedte van de kolommen kan variëren: één, twee, drie of vier kolommen.
 • De koptekst moet absoluut rechts van de pagina verschijnen, in de bovenste marge, in opgelegd blauw, Merkury Bold, 9 pt, interlinie, 18 pt.
 • Men behoudt liefst het bovenste gedeelte van de pagina voor de zone van de titel en de binnenste kolom voor de beelden en/of citaten; er is geen enkele verplichting om systematisch inhoud in de titelzone te plaatsen.
 • Gekleurde lijn in opgelegd blauw of in de kleur van het bestuur, gedeeltelijk aflopend; Hoogte: 1,5 mm. Het hoofddeel van de tekst is links uitgelijnd op de gekleurde lijn.