Illustratiemateriaal

De in onze communicatie gebruikte illustraties moeten uiteraard harmonieus worden geïntegreerd in onze creaties. Deze illustraties moeten echter vooral onze waarden vertalen en een diversiteit weergeven die ons nauw aan het hart ligt, en tezelfdertijd de diensten benadrukken die we verlenen.

Algemene beginselen

De gebruikte beelden voor de mededelingen van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen
weerspiegelen in de mate van het mogelijke de
diversiteit van de Brusselse bevolking.

Er worden twee soorten foto’s gebruikt:

  • Het portret op een neutrale of gekleurde achtergrond.
  • Het portret in een situatie.

Andere beelden kunnen de verschillende
activiteitsdomeinen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel illustreren.

De aanwezigheid van blauwe tinten en de kleur van het bestuur in het beeld, om een link te creëren met het logotype, is niet verplicht maar vormt een echte meerwaarde.

De stijl van het beeld is belangrijk, ongeacht of het foto’s of illustraties betreft. Het moet:

  • Een actueel beeld zijn van de omgeving, kleding en personages.
  • Een positief beeld zijn (lachende gezichten).
  • Een modern beeld zijn (belichting, kader, kleuren).