Benamingen

Hoofdletters, kleine letters, afkortingen, enz. De benamingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen komen tegemoet aan de strikte samenstellingsvoorschriften. Raadpleeg de tabel om de juiste schrijfwijze over te nemen.

TABEL VAN BENAMINGEN

De benamingen van de logotypes van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen beantwoorden aan strikte richtlijnen voor de samenstelling.

Deze benamingen moet letterlijk nageleefd worden.

Benamingen FR Benamingen NL Benamingen EN Benamingen DE
SPRB
Service public régional de Bruxelles
GOB
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
BRPS
Brussels Regional Public Service
ODDRBH
Öffentlicher Dienst der Region
Brüssel-Hauptstadt
BCIT
Bruxelles ConnectIT
BCIT
Brussel ConnectIT
BCIT
Brussels ConnectIT
BEE
Bruxelles Économie et Emploi
BEW
Brussel Economie en Werkgelegenheid
BEE
Brussels Economy and Employment
BFB
Bruxelles Finances et Budget
BFB
Brussel Financiën en Begroting
BFB
Brussels Finances and Budget
BI
Brussels International
BI
Brussels International
BI
Brussels International
BL
Bruxelles Logement
BH
Brussel Huisvesting
BH
Brussels Housing
BM
Bruxelles Mobilité
BM
Brussel Mobiliteit
BM
Brussels Mobility
BM
Brüssel Mobilität
BPL
Bruxelles Pouvoirs locaux
BPB
Brussel Plaatselijke Besturen
BLA
Brussels Local Authorities
BS
Bruxelles Synergie
BS
Brussel Synergie
BS
Brussels Synergy

AANDACHTSPUNTEN:

  • Karakters in hoofdletters krijgen een accent (Frans)
  • Ampersands (&) zijn verboden in de naam van de besturen en in de trefwoorden
  • Het gebruik van het voegwoord “en” is verplicht
  • Het gebruik van de volledige benamingen is gewenst