Juridische aspecten

Copyright moet worden toegepast op de communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

SAMENSTELLING

  • Het copyright moet op de externe communicatie worden vermeld. Dat moet de volgende elementen bevatten:
    • Het jaar van publicatie.
    • De benaming van de instelling.
    • Alle rechten voorbehouden.

Er bestaan twee types copyright:

  • © Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Alle rechten voorbehouden.

  • © Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Reproductie toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.