Drieluik (A4)

Raadpleeg de voorschriften voor de uitwerking van een drieluik. Onze uitleg heeft betrekking op een open A4-formaat, maar kan worden aangepast naar andere formaten.

Cover

Open formaat: 297 x 210 mm.
Gesloten formaat: 100 x 210 mm.

 • Titel:
  • Variabele grootte, Merkury Bold, opgelegd blauw of opgelegde kleur van het bestuur op een lichte achtergrond of in het wit op een donkere achtergrond.
  • Mogelijkheid voor een ondertitel: variabele grootte, Merkury Bold, opgelegd grijs op een lichte achtergrond of wit op een donkere achtergrond.
 • Het bloemblad dat het logotype bevat, links aflopend geplaatst, onderaan op het drieluik:
  • De punt steeds naar beneden gericht.
  • Minimale grootte: twee rechthoeken.
  • Maximale grootte: zes rechthoeken.
  • Het bloemblad wordt bij voorkeur in zijn geheel gebruikt.
  • Uitzondering: mogelijkheid om de punt van het bloemblad in te korten indien het formaat te klein is.
  • Op een lichte achtergrond: bloemblad in opgelegd blauw of in de opgelegde kleur van het bestuur met de “negatieve” toepassing van het logotype.
  • Op een donkere achtergrond: wit bloemblad met de “positieve” toepassing van het logotype.
 • De gekleurde lijn van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of van het bestuur, aflopend en gaande van de backcover tot de cover.

Identificatiebalk trefwoord

Bij de identificatiebalk komt de naam van de verzender te staan [trefwoord (activiteit)], eronder, in Merkury Bold-hoofdletters, 15 pt. De identificatiebalk en het trefwoord (activiteit) zijn in de kleur van het
bestuur op een lichte achtergrond of in het wit op een donkere achtergrond. Deze twee elementen zijn links in het midden van de drager uitgelijnd, of rechts, afhankelijk van de teksten. Hoogte van de balk: 1,5 mm. De balk mag uitsluitend worden gebruikt door besturen die over trefwoorden beschikken.

Backcover

Op 43,5 mm van de gekleurde lijn, het logotype. Het bloemblad van de iris is uitgelijnd op de gekleurde lijn. Breedte van de iris: 10 mm.

Binnenpagina’s

 • Titel: variabele grootte, Merkury Bold, opgelegd blauw of opgelegde kleur van het bestuur op een lichte achtergrond of in het wit op een donkere achtergrond.
 • Hoofddeel van de tekst: mogelijkheid om andere lettertypes te gebruiken.