Logo Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Ziehier de regels die de samenstelling en het gebruik van het logo van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel regelen.


SAMENSTELLING

Het logotype van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel bestaat uit twee onlosmakelijk verbonden
elementen:

 • De iris, symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De benaming van de organisatie (twee keer in de tweetalige versie en drie keer in de drietalige versie).

Dit logotype is beschikbaar in verschillende digitale
formaten
(.eps, .jpeg, .png, .svg).

Het is dus niet toegestaan het zelf samen te stellen.


RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING

Het logotype van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel beantwoordt aan strikte richtlijnen voor de
samenstelling waaraan niet mag worden gesleuteld.

Hiernaast het tweetalige logotype.

De verhoudingen van het gebruikte logotype
moeten uiterst zorgvuldig worden nageleefd,
ongeacht de versie van het logotype. Het mag
niet geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden.

De loutere iris mag niet worden gebruikt bij wijze
van logotype. Hij moet altijd vergezeld gaan van de
benaming van de organisatie.

Merkury Bold
Lettergrootte (100 %) = 24 pt
Interlinies (110 %) = 26,4 pt
Tracking = +10

Indien de hoogte van de letter 24 pt is (hoogte hoofdletters), dan zal de iris 15,5 mm hoog zijn.

De samenstelling van het drietalige logotype verschilt
een beetje, in de zin dat de interlinie en de grootte
van de tekens kleiner zijn.
De iris en de “X-waarde” blijven onveranderd.

Lettergrootte (100 %) = 18 pt
Interlinies (110 %) = 19,8 pt
Tracking = +20


VRIJE ZONE

Elk logotype beschikt over een vrije zone, die niet
overschreden mag worden. Deze zone wordt bepaald
door de grootte van het bloemblad uit de iris,
overgebracht naar de vier hoeken van het logotype.

Alle logotypes moeten dit beginsel naleven.


GROOTTE VAN DE LOGOTYPES

Eentalig logotype

Voor de eentalige versie wordt een hoogte van 10 mm
als de optimale grootte van het logotype beschouwd, op A4-basis. Er worden wel enkele variaties toegestaan, afhankelijk van de dragers, van maximaal 2 mm hoger of lager.

Minimale gebruiksgrootte:
Tenzij anders vereist mag het eentalige logotype niet
gebruikt worden in een formaat van minder dan 6 mm
hoog.

Tweetalige en drietalige logotypes

In het geval van de tweetalige en drietalige logotypes
wordt dit hoogteprincipe toegepast op het geheel dat
bestaat uit de iris en de eerste regel van de benaming.


LETTERTYPE

Het lettertype Merkury (Bold) wordt gebruikt voor de samenstelling van de logo’s van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen.

Merkury Bold

Ga naar de volgende website om dit lettertype te kopen:

Merkury Bold lettertype kopen

Merkury Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789,;.:?!@«»*# %&()


KLEUREN

Het logotype heeft drie kleuren:

 • blauw.
 • geel.
 • grijs.

Deze kleuren worden als volgt verdeeld:

 • Het symbool: geel voor het hart van de iris, grijs voor de omtrek van het hart van de iris en blauw voor de bloemblaadjes.
 • De benaming van de organisatie: blauw voor de benaming.

Deze kleurcode, van toepassing op alle
logotypes, moet zeer zorgvuldig worden
nageleefd.

Kopieer de code HEXA: #2F3E8B

PMS
CMYK
RGB
HEXA
RAL

Blue 072 C
100 85 0 5
47 62 139
#2F3E8B
5022

Kopieer de code HEXA: #FFF202

PMS
CMYK
RGB
HEXA
RAL

102 C
0 5 93 0
255 242 3
#FFF202
1018

Kopieer de code HEXA: #939399

PMS
CMYK
RGB
HEXA
RAL

423 C
25 20 20 30
148 148 153
#939399
7037


TOEPASSING VAN DE KLEURCODE

Vier toepassingen zijn toegestaan.

Een “positieve” toepassing van het logotype:
in dit geval wordt het logotype tegen een witte achtergrond geplaatst en leeft het de hierboven vermelde kleurcodes zeer zorgvuldig na.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een “negatieve” toepassing van het logotype:
het logotype wordt in het wit gebruikt als het op een
donkere achtergrond moet worden geplaatst waarvan het contrast met het wit groot genoeg is om de leesbaarheid van het logotype te verzekeren.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een toepassing in grijswaarden (grijs
samengesteld uit 60% zwart).

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een toepassing in 100% zwart.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

DOWNLOADBARE BRONNEN

Download een of meerdere logo’s van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Download al deze bronnen met slechts een klik op de muis of verfijn je selectie naargelang van je behoeften dankzij de volgende sorteerparameters:

 • Formaat (.eps, .jpg, .png, .svg).
 • Taal (FR, NL, EN, DE).
 • Kleurprofilering (kleuren, zwart, negatief, grijswaarden).