Besturen

Ziehier de regels die de samenstelling en het gebruik van de logo’s van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel regelen.


SAMENSTELLING

De logotypes van de besturen van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel bestaan uit twee
onlosmakelijk verbonden elementen:

 • De iris, symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De benaming van de organisatie (twee keer in de tweetalige versie):
  • Op de eerste regel staat de naam van het bestuur.
  • Op de tweede regel staat de vermelding “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”.

Deze logotypes zijn beschikbaar in verschillende digitale formaten (.eps, .jpeg, .png, .svg).

Het is dus niet toegestaan ze zelf samen te stellen.

De iris en de naam van het bestuur, hier in het grijs,
moeten de kleur hebben van het bestuur.

Nederlandstalige versie

Franstalige versie

Engelstalige versie

Tweetalige versie FR-NL

Tweetalige versie NL-FR

Drietalige versie FR-NL-EN


RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING

De logotypes van de besturen van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel beantwoorden aan strikte
richtlijnen voor de samenstelling waaraan niet mag
worden gesleuteld.

Hiernaast het tweetalige logotype.

De verhoudingen van het gebruikte logotype moeten uiterst zorgvuldig worden nageleefd, ongeacht de versie van het logotype. Het mag niet geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden.

De loutere iris mag niet worden gebruikt bij wijze
van logotype. Hij moet altijd vergezeld gaan van de
benaming van de organisatie.

Merkury Bold

Naam van het bestuur:

Lettergrootte (100 %) = 24 pt
Interlinies (100 %) = 26,4 pt

Vermelding “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”:

Lettergrootte (75 %) = 18 pt
zelfde regels voor de interlinies van de lettergrootte van de titel.

Interlinies(110 %) = 19,8 pt
Tracking = +10

Indien de hoogte van de letter 24 pt is (hoogte hoofdletters), dan zal de iris 15,8 mm hoog zijn.


VRIJE ZONE

Elk logotype beschikt over een vrije zone, die niet
overschreden mag worden. Deze zone wordt bepaald
door de grootte van het bloemblad uit de iris,
overgebracht naar de vier hoeken van het logotype.

Alle logotypes moeten dit beginsel naleven.


GROOTTE VAN DE LOGOTYPES
VAN DE BESTUREN

Eentalig logotype

Voor de eentalige versie wordt een hoogte van 13 mm
als de optimale grootte van het logotype beschouwd, op A4-basis. Er worden wel enkele variaties toegestaan, afhankelijk van de dragers, van maximaal 2 mm hoger of lager.

Minimale gebruiksgrootte:
Tenzij anders vereist
mag het eentalige logotype niet gebruikt worden in een formaat van minder dan 8 mm hoog.

Tweetalig logotype

In het geval van de tweetalige logotypes wordt dit
hoogteprincipe toegepast op het geheel dat bestaat uit
de iris en de benaming van het bestuur in twee talen.

Drietalig logotype

In het geval van de drietalige logotypes wordt een
maximale hoogte van 15 mm toegepast op het geheel
dat bestaat uit de iris en de benaming van het bestuur
in drie talen.


LETTERTYPE

Het lettertype Merkury (Bold) wordt gebruikt voor de samenstelling van de logo’s van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen.

Merkury Bold

Ga naar de volgende website om dit lettertype te kopen:

Merkury Bold lettertype kopen

Merkury Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789,;.:?!@«»*# %&()


KLEUREN

Elk bestuur heeft een vooraf bepaalde kleur. Deze kleuren worden als volgt verdeeld:

Deze richtlijn inzake de verdeling van de kleuren, van
toepassing op alle logotypes, moet zeer zorgvuldig
worden nageleefd.

Brussel ConnectIT
Kopieer de code HEXA: #006D8B

PMS
CMYK
RGB
HEXA

314
90 40 30 15
0 109 139
#006D8B

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kopieer de code HEXA: #831F82

PMS
CMYK
RGB
HEXA

2612
60 100 0 0
130 31 130
#831F82

Brussel Financiën en Begroting
Kopieer de code HEXA: #007BC4

PMS
CMYK
RGB
HEXA

Process Blue
100 35 0 0
0 123 196
#007BC4

Brussels International
Kopieer de code HEXA: #2F3E8B

PMS
CMYK
RGB
HEXA

BLUE 072 C
100 85 0 5
47 62 139
#2F3E8B

Brussel Huisvesting
Kopieer de code HEXA: #C94D1B

PMS
CMYK
RGB
HEXA

1665
5 70 91 0
201 77 27
#C94D1B

Brussel Mobiliteit
Kopieer de code HEXA: #3C8200

PMS
CMYK
RGB
HEXA

361
76 2 100 12
60 130 0
#3C8200

Brussel Plaatselijke Besturen
Kopieer de code HEXA: #C92274

PMS
CMYK
RGB
HEXA

214
15 95 15 5
201 34 116
#C92274

Brussel Synergie
Kopieer de code HEXA: #B7182E

PMS
CMYK
RGB
HEXA

207
20 100 80 10
183 24 46
#B7182E


TOEPASSING VAN DE KLEURCODE
VAN DE BESTUREN

Vier toepassingen zijn toegestaan.

Een positieve toepassing van het logotype: in dit
geval wordt het logotype tegen een witte
achtergrond geplaatst en leeft het de hierboven
vermelde kleurcodes zeer zorgvuldig na.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een negatieve toepassing van het logotype: het
logotype wordt in het wit gebruikt als het op een
donkere achtergrond moet worden geplaatst
waarvan het contrast met het wit groot genoeg is
om de leesbaarheid van het logotype te
verzekeren.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

Een toepassing in grijswaarden (grijs samengesteld uit 60% zwart).

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

toepassing in grijswaarden

Een toepassing in 100% zwart.

 • Eentalige versies: FR, NL, EN, DE.
 • Tweetalige versies: FR/NL, NL/FR.
 • Drietalige versie: FR/NL/EN.

toepassing in 100% zwart


DOWNLOADBARE BRONNEN

Download een of meerdere logo’s van de besturen.

Download al deze bronnen met slechts een klik op de muis of verfijn je selectie naargelang van je behoeften dankzij de volgende sorteerparameters:

 • Formaat (.eps, .jpg, .png, .svg).
 • Langue (FR, NL, EN, DE).
 • Kleurprofilering (kleuren, zwart, negatief, grijswaarden).