FOOTER

Ons footer-systeem is modulair. Hoewel bepaalde elementen verplicht onderaan op de pagina moeten staan, kunnen andere worden geactiveerd of gerangschikt naargelang de behoeften. 

DOWNLOADBARE BRONNEN

De bronbestanden die als voorbeeld dienen, zijn beschikbaar in de afdeling downloadbare bronnen. Je vindt er de volgende bestanden:

  • De HTML- en CSS-bestanden.
  • De JS-scripts.


De footer bestaat uit meerdere elementen, waarvan
sommige verplicht zijn en andere facultatief.

Het principe van de opbouw per sectie en per blok maakt vele samenstellingen mogelijk afhankelijk van het gewenste gebruik, van de meest eenvoudige versie, die de hoogst noodzakelijke elementen bevat, tot een zeer volledige versie die de meest geavanceerde functionaliteiten bevat.

De elementen van de eenvoudige footer zijn de
verplichte elementen die op alle websites van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel moeten
voorkomen.


De footer bestaat uit verschillende secties. De eerste en de laatste zijn verplicht; de andere zijn facultatief en kunnen worden aangepast naargelang van de projecten. De volgorde van deze secties kan niet worden gewijzigd.

De volgorde van deze afdelingen kan niet worden gewijzigd.

Dit wordt benadrukt door de regenboog van de GOB.

De footer is gebaseerd op een standaardrooster van 12 kolommen die eerder gootvormig zijn.


Versie “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”

De elementen van de eenvoudige footer zijn verplichte elementen die op alle websites van de GOB moeten voorkomen.

Live voorbeschouwing


Versie “bestuur”

De elementen van de eenvoudige footer zijn verplichte elementen die op alle websites van de GOB moeten voorkomen.

Live voorbeschouwing


versie “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel”

Live voorbeschouwing


Versie “bestuur”


De footer is gebaseerd op een standaardrooster met 12 kolommen plus tussenruimtes van het type Bootstrap.

De afmetingen van de container, de kolommen, de tussenruimtes en de “breakpoints” zijn niet gedefinieerd en moeten in overeenstemming zijn met de website die wordt ontwikkeld.

Het systeem met 12 kolommen maakt een harmonieuze schikking van de verschillende blokken mogelijk; naargelang de behoeften kunnen die blokken 2, 3, 4 of 6 kolommen innemen.

De footer en de andere webcomponenten worden op zodanige wijze geïntegreerd dat ze “responsive” zijn; gelieve te waken over hun compositie en over de afmetingen en vrije ruimte.

De bronbestanden die als voorbeeld dienen, zijn beschikbaar in de afdeling downloadbare elementen.


DOWNLOADBARE BRONNEN

De bronbestanden die als voorbeeld dienen, zijn beschikbaar in de afdeling downloadbare bronnen. Je vindt er de volgende bestanden:

  • De HTML- en CSS-bestanden.
  • De JS-scripts.