Contactgegevens

Wat zijn de officiële gegevens van onze diensten? Hoe een adres opstellen? Raadpleeg de tabel met gegevens.

CONTACTGEGEVENS NL

Administratie Adres Telefoon E-mail address URL
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11 info@gob.brussels www.overheidsdienst.brussels
Brussel ConnectIT IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 800 36 33 connectit@sprb.brussels www.connectit.brussels
Brussel Economie en Werkgelegenheid IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32(0)2 800 39 00 economie-werkgelegenheid@gob.brussels www.economie-werk.brussels
Brussel Economie en Werkgelegenheid – BRUCEFO BRUCEFO Industrielaan 200 1070 Brussel brucefo@gob.brussels www.brucefo.brussels
Brussel Financiën en Begroting IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11 financien-begroting@gob.brussels www.financien-begroting.brussels
Brussels International IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11 international@sprb.brussels www.international.brussels
Brussels International – Delegatie bij de EU Belliardstraat 65
1040 Brussel
T +32 (0)2 233 03 02 brussels@diplobel.fed.be www.international.brussels
Brussel Huisvesting IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11 huisvesting@gob.brussels www.huisvesting.brussels
Brussel Mobiliteit IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)8 009 40 01 mobiliteit@gob.brussels www.mobiliteit.brussels
Brussel Mobiliteit – Regie der Wegen Jules Cockxstraat 9-11
1160 Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11 plaatselijke-besturen@gob.brussels www.plaatselijke-besturen.brussels
Bruxelles Synergie IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11 synergie@gob.brussels www.synergie.brussels
easy.brussels IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 800 33 55 easy@gob.brussels www.easy.brussels
equal.brussels IRIS TOWER
Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11 equal@gob.brussels www.equal.brussels

Wees zo goed de presentatieregels en de samenstelling van de contactgegevens van de besturen strikt te respecteren.

POSTADRESSEN

  • De postadressen worden volledig uitgeschreven.
  • Afkortingen zoals “ln”, “str” zijn niet toegelaten.
  • De adreszone bevat noch komma’s, noch dubbele spaties.

TELEFOONNUMMERS

  • De internationale oproepcode staat steeds voor het oproepnummer en wordt niet tussen haakjes gezet.
  • De nul van het zonenummer wordt systematisch tussen haakjes gezet.
  • De cijfers van het oproepnummer worden per twee gegroepeerd. Als het nummer een oneven aantal cijfers bevat, worden de eerste drie cijfers gegroepeerd.
  • Na de vermeldingen “T”, “F” en “M” volgt geen afkortingspunt.

E-MAILADRESSEN EN URL’S

  • Ze worden in kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin.
  • In e-mailadressen en URL’s komen geen karakters met accenten voor.

CONTACTGEGEVENS FR

Administration Adresse Téléphone Adresse E-mail URL
Service public régional de Bruxelles IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 info@sprb.brussels www.servicepublic.brussels
Bruxelles ConnectIT IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 800 36 33 connectit@sprb.brussels www.connectit.brussels
Bruxelles Économie et Emploi IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32(0)2 800 39 00 economie-emploi@sprb.brussels www.economie-emploi.brussels
Bruxelles Économie et Emploi – BRUCEFO Boulevard Industriel 200
1070 Bruxelles
brucefo@sprb.brussels www.brucefo.brussels
Bruxelles Finances et Budget IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 finances-budget@sprb.brussels www.finances-budget.brussels
Brussels International IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 international@sprb.brussels www.international.brussels
Brussels International – Délégation auprès de l’UE Rue Belliard 65
1040 Bruxelles
T +32 (0)2 233 03 02 brussels@diplobel.fed.be www.international.brussels
Bruxelles Logement IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 logement@sprb.brussels www.logement.brussels
Bruxelles Mobilité IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)8 009 40 01 mobilite@sprb.brussels www.mobilite.brussels
Bruxelles Mobilité – Régie des Routes Rue Jules Cockx 9-11
1160 Bruxelles
Bruxelles Pouvoirs locaux IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 pouvoirs-locaux@sprb.brussels www.pouvoirs-locaux.brussels
Bruxelles Synergie IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 synergie@sprb.brussels www.synergie.brussels
easy.brussels IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 800 33 55 easy@sprb.brussels www.easy.brussels
equal.brussels IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 equal@sprb.brussels www.equal.brussels

CONTACTGEGEVENS EN

Administration Address Phone E-mail adress URL
Brussels Regional Public Service IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 204 21 11 info@brps.brussels www.publicservice.brussels
Brussels ConnectIT IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 800 36 33 connectit@brps.brussels www.connectit.brussels
Brussels Economy and Employment IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32(0)2 800 39 00 economy-employment@brps.brussels www.economy-employment.brussels
Brussels Economy and Employment – BRUCEFO Boulevard Industriel 200
1070 Bruxelles
brucefo@brps.brussels www.brucefo.brussels
Brussels Finances and Budget IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 204 21 11 finances-budget@brps.brussels www.finances-budget.brussels
Brussels International IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 21 11 international@brps.brussels www.international.brussels
Brussels International – Delegation of BCR to UE Rue Belliard 65
1040 Bruxelles
T +32 (0)2 233 03 02 brussels@diplobel.fed.be www.international.brussels
Brussels Housing IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 204 21 11 housing@brps.brussels www.housing.brussels
Brussels Mobility IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
T +32 (0)8 009 40 01 mobility@brps.brussels www.mobility.brussels
Bruxelles Mobility – Régie des Routes Rue Jules Cockx 9-11
1160 Bruxelles
Brussels Local Authorities IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 204 21 11 local@brps.brussels www.local.brussels
Bruxelles Synergie IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 204 21 11 synergie@brps.brussels www.synergie.brussels
easy.brussels IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 800 33 55 easy@brps.brussels www.easy.brussels
equal.brussels IRIS TOWER
Place Saint-Lazare 2 1035 Brussels
T +32 (0)2 204 21 11 equal@brps.brussels www.equal.brussels